Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn thông tin của khách truy cập cũng như dữ liệu cá nhân của họ. Là một phần của chính sách này, chúng tôi đã thực hiện Chính sách Bảo mật, trong đó chúng tôi mô tả thông tin chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và ai có quyền truy cập vào thông tin đã thu thập. Chính sách này tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu.

Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp và đóng vai trò nhận dạng khi bạn truy cập vào Casinoomega.

Cookie

Casinoomega sử dụng cookie để tối ưu hóa hoạt động của trang web cho mỗi người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web chẳng hạn như trang web của chúng tôi. Cookie sẽ giúp máy tính của bạn ghi nhớ lần truy cập của bạn, vì vậy bạn sẽ không phải tải lên mọi thứ khi truy cập vào trang web vào lần sau. Cookie được lưu trong vòng ba mươi ngày kể từ khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn tắt cookie và thực hiện thao tác này trong phần cài đặt của trình duyệt.

Ngoài các cookie này, Casinoomega cũng sử dụng cookie của bên thứ ba để giúp chúng tôi theo dõi thói quen truy cập của người dùng. Những cookie này được sử dụng bởi Google Analytics.

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập cookie theo Chính sách Bảo mật này.

Google Analytics

Google Analytics là công cụ đo đạc và phân tích hành vi & việc sử dụng trên một trang web. Google Analytics có thể giúp chúng tôi xem những bài viết nào mà khách truy cập thấy thú vị nhất, ngoài ra còn có thể cho biết số lượng khách truy cập mới và khách tái truy cập.

Dữ liệu thu thập được thông qua Google Analytics, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, được lưu trữ trong 26 tháng. Bạn có cơ hội từ chối Google theo dõi việc truy cập của bạn vào trang web này bằng cách đi đến: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout